loader gif

TEATRO LAB peques!!! curso 2017-2018 // Aberto prazo de matrícula

teatro Lab peques

ABRIMOS PRAZO DE INSCRICIÓN!!

TEATRO LAB para nenos e nenas a cargo de MAQUINARIAS TEATRO.

Desenrola o espírito crítico. Aumenta a capacidade para a toma de decisións e solución de problemas. Aumenta a autoestima, autonomía e empatía. Estimula a intelixencia emocional: coñecemento e control das emocións. Incrementar a capacidade de asumir responsabilidades. Establece relacións de igualdade, cooperación e asociación.

Obxectivos:

  • Educar as capacidades motrices.
  • Experimentar sensacións e sentimentos.
  • Coñecer o esquema corporal e as posibilidades de movemento que o noso corpo ofrece.
  • Fomentar a creatividade por medio de xogos.
  • Estimular, favorecer e potenciar o pracer pola lectura e a expresión oral.
  • Participar na planificación e realización de actividades de grupo.
  • Favorecer diferentes medios de expresión: linguaxe verbal, ritmo, coñecemento corporal, movemento, plástica…
  • Favorecer as relacións persoais.

 Actividades

Xogos de quecemento con música, confianza, percepción sensorial.

Xogos de expresión corporal e oral.

Xogos de improvisación.

Xogos de relaxación.

Creación de coreografías a partir de técnicas de expresión corporal.

Creación colectiva de espectáculo teatral. Mostra fin de curso.

Sombras chinesas coas mans e con siluetas de cartolina.

Iniciación a técnicas de mimo.

MATRÍCULA

 Cuota 35€ // unha hora e media a semana. Luns ou martes.

Consulta horarios y reserva prazas en espacio.olalab@gmail.com.

[INSCRIPCIÓN E MATRÍCULA] O curso desenvolverase no espazo de acción cultural Olalab: Acción Cultural (C/Porta dá Pena 10, 15704 Santiago de Compostela). A inscripción para o curso debe facerse previamente enviando un mail cos datos dos nenos/as, idade, datos da nai ou o pai, número de telefono de contacto, ao correo espacio.olalab@gmail.com, / con asunto: TEATRO LAB peques